16th & 17th Century Anglicized Irish Surnames from Woulfe

by Mari ingen Briain meic Donnchada (Kathleen M. O'Brien)

© 2005-2007 by Kathleen M. O'Brien. All rights reserved.
Version 1.2, updated 03 November 2007


Sorted by Anglicized Irish Spelling

Notation Used in this Article

The headers in Woulfe are Gaelic. Many include a character with a punctum delens (which looks like a dot over the letter). Throughout this article, I have translated these characters as the letter, followed by a period. Since these characters are routinely transliterated as the letter with an h after it, I have also included the "h" transliteration in parentheses after each header listing.

For example, Woulfe lists the header Albanac.. By the notation c., I'm indicating that a punctum delens appears over the c. When listing this header, I've listed it as:

Albanac. (Albanach)
with the standard transliteration form Albanach shown in parenthesis.

Possible Normalization

The vast majority of Anglicized Irish forms of "O" and "Mac" style surnames listed in Woulfe that date to temp. Elizabeth I - James I are listed as O [Root] and M'[Root].

It is likely that Woulfe (or one of his sources) has normalized at least some of these names to this format since other examples from the Patent Rolls of James I found in Ewen show the formats Mc[Root] and O'[Root].

Further, among the surnames listed by Woulfe are:

Anglicized Irish SurnamePageHeader
MacAnthony317Mac Antoine
MacGillafyndean374Mac Giolla F.earga (Mac Giolla Fhearga)
MacMajoke388Mac Máig.eóc, Mac Máig.eóg (Mac Máigheóc, Mac Máigheóg)
McCada304Mac Áda, Mac Ádaid. (Mac Áda, Mac Ádaidh)
McGilliworyne317Mac Giolla Luait.rinn (Mac Giolla Luaithrinn)
McGlyn376Mag F.loinn (Mag Fhloinn)
Obuge439Ó Bogaig. (Ó Bogaigh)
O'Derrie498Ó Doireid., Ó Doirid. (Ó Doireidh, Ó Doiridh)
O'Diamain496Ó Diamáin
O'Doveanna514Ó Duib.eam.na (Ó Duibheamhna)
O'Glassnie541Ó Glaisne
O'Largan587Ó Loirgneáin

Given these examples, it is likely that at least some of the forms that Woulfe lists as M'[Root] appeared in the original text as Mac[Root] or Mc[Root]. Similarly, it's likely that at least some of the forms that Woulfe lists as O [Root] appeared in the original text as O[root] or O'[Root].

Anglicized form dated to temp. Eliz I - James IPageHeaderNotes
Echingham285Eic.ingeam (Eichingeam)
Eetmond284Easmonn
Eilmer220Aig.lmear (Aighlmear)
Elysandyr223Alsandair
Englant221Aingleont
Estmund284Easmonn
Everod284Éab.róid (Éabhróid)
Evrard284Éab.rárd (Éabhrárd)
Evrett284Éab.róid (Éabhróid)
Eylard220Aid.leart (Aidhleart)
Eylward220Aig.leart (Aighleart)
Fagane285Fágán
Faie219a Fae
Faie257de Fae
Faltagh286Fáltac
Fanyne285Fainín
Farshinge286Fairsing
Fauconer285Fácnar
Faunte286Fannt
Finamur287Fionamúr
Firiter286Feiritéir, Feirtéir
Firiter287Firitéir, Firtéir
Fitun287Fiotún
Flamang659Pléamonn, Pléimeann
Flode287Flóid
Floyde287Flóid
Fonce288Fúinse
Forlong289Furlong
Forth288Fórd, Fórt
Founce288Fúinse
Freins258de Fréins
Frensche258de Fréins
Frensh258de Fréins
Fresell288Friseal
Freynshe258de Fréins
Fronces662Próinséis
Furestal289Fuireastal
Fyan285Fag.an (Faghan)
Fyan657P.ag.an (Phaghan)
Fynnor287Fionnúir, Fionúir
Gald290Gallda
Galduf290Galldub. (Galldubh)
Galdy290Gallda
Galte290Gallda
Gardener289Gáirnéir
Garlon291Gearlún
Garlone291Gearlún
Garlowne291Gearlún
Garnon291Gearnún
Garrott291Gearóid
Gastoun290Gastún
Gastun290Gastún
Geare290Géar
Gernone291Gearnún
Gernoun291Gearnún
Gerot291Gearóid
Gervaise290Gearb.ás (Gearbhás)
Gervase290Gearb.ás (Gearbhás)
Gillian292Gilleán
Glanton292Gleantún
Goch292Goc. (Goch)
Godefraye293Got.fraid. (Gothfraidh)
Godefrey293Got.fraid. (Gothfraidh)
Godmund293Got.monn (Gothmonn)
Goer258de G.aor (de Ghaor)
Gogane292Gogán, Gógan
Goggane292Gogán, Gógan
Gogh292Goc. (Goch)
Gold294Gúl
Gole294Gúl
Gooch292Goc. (Goch)
Goole294Gúl
Goore258de G.aor (de Ghaor)
Goule294Gúl
Gowe292Gob.a (Gobha)
Gower258de G.aor (de Ghaor)
Graas293Grás
Grany293Gránda
Grase293Grás
Graunger293Gráinséir
Grave260de Gréib. (de Gréibh)
Grene260de Graoin
Griffine294Grífín
Gromwell294Gromail
Gudmund293Got.monn (Gothmonn)
Gule294Gúl
Gwerre258de G.aor (de Ghaor)
Habert298Hoibeárd
Hackede295Hacaed, Haicéid
Haket295Hacaed, Haicéid
Halberd298Hoilbeabard
Halvie261de Halb.uid.e (de Halbhuidhe)
Hamelyn295Haimlín
Hamleton261de Hamaltún
Hamleton295Hamaltún
Hammon295Hamon
Hammound296Hámonn
Hamon295Hamon
Hamund296Hámonn
Hancok296Hancóc
Hardeyne295Háirdín
Hardyn295Háirdín
Harishe295Hairis
Haroud296Haróid
Harreis295Hairis
Harrity552Ó hAireac.taig. (Ó hAireachtaigh)
Harrod224Aróid
Haukyn295Háicín
Haward297Héib.eart (Héibheart)
Hebbard298Hoibeárd
Henbury262de Hionburg.a (de Hionburgha)
Herbard298Hoireabard, Hoireabárd
Herford262de Hearfort
Herman296Hearman
Herun296Héarún
Heyron296Héarún
Heyrun296Héarún
Heyward297Héib.eart (Héibheart)
Hibbard297Hibeárd
Hibbard297Hiobárd
Hobbard297Hobárd
Hobbe297Hob
Hobbocane297Hobacán
Hobbok297Hobac, Hobuc
Hobbuge297Hobac, Hobuc
Hod297Hód
Hode297Hód
Hodney297Hodnae
Hodynet297Hodnae
Holywode260de Halab.óid (de Halabhóid)
Holywode295Halab.óid (Halabhóid)
Holywood260de Halab.óid (de Halabhóid)
Holywood295Halab.óid (Halabhóid)
Hoppe297Hob
Horie263de Hór
Hosteken298Hoisticín
Husee299Húsae
Hynebrye262de Hionburg.a (de Hionburgha)
Irlond300Írleont
Jak669Seac
Jakes669Seac
Joce669Seog.as (Seoghas)
Johns670Seóns
Joie670Seóig. (Seóigh)
Jordane671Siúrdán, Siúrtán
Josse669Seog.as (Seoghas)
Joye669Seóg, Seóg.ac. (Seóg, Seóghach)
Joye670Seóig. (Seóigh)
Jurdane671Siúrdán, Siúrtán
Kinselagh235Cinnsealac. (Cinnsealach)
Kinshellagh235Cinnsealac. (Cinnsealach)
Kot235Cat
Kynnepeke254de Cinip.éic (de Ciniphéic)
Lader300Láidir
Laffane300Lafán
Lageles301Laig.léis (Laighléis)
Lagheles301Laig.léis (Laighléis)
Lamberde301Laimbeart
Lamport301Lamport
Lanfant300Lafán
Latin301Laitín
Lattine301Laitín
Laudir300Láidir
Launt301Lannt
Launte301Lannt
Laweles301Laig.léis (Laighléis)
le Blak246de Bláca
le Blake246de Bláca
le Bot247de Bot
le But247de Bot
le Waleis243de B.ailéis, de B.ailís, de B.ailis (de Bhailéis, de Bhailís, de Bhailis)
le Waleys243de B.ailéis, de B.ailís, de B.ailis (de Bhailéis, de Bhailís, de Bhailis)
Lea265de Liat. (de Liath)
Leagh302Liat. (Liath)
Leales302Líleas
Leche302Liaig. (Liaigh)
Leffaine300Lafán
Lelasse302Líleas
Lenche266de Línse
Lenfaunt300Lafán
Leonarde302Lionárd
Levenach302Leam.nac. (Leamhnach)
Lewes303Lob.aois (Lobhaois)
Leynagh301Laig.neac. (Laighneach)
Liales302Líleas
Lincole266de Lioncól
Lisle266de Liosla
Lislie266de Liosla
Listowne303Liostún
Locard303Locárd
Loccard303Locárd
Lokard303Locárd
Londra267de Londra, de Londras
Londragh303Londrac. (Londrach)
Londres267de Londra, de Londras
Londry267de Londra, de Londras
Loterell303Lotairéil, Lotrail
Lowes303Lob.aois (Lobhaois)
Lownt301Lannt
Lowyes303Lob.aois (Lobhaois)
Loyde302Laoide
Loyde303Lóid
Luterell303Lotairéil, Lotrail
Lylles302Líleas
Lynod302Lionóid
Lynoid302Lionóid
Lyntoun266de Liontún


Medieval Scotland | Medieval Names Archive | 16th & 17th Century Anglicized Irish Surnames from Woulfe


[DrupalCon London icon] Help Sharon win a trip to attend DrupalCon London!
Google
  Web MedievalScotland.org   
Shop
Amazon.com
Shop
Amazon.co.uk
[an error occurred while processing this directive]